Call-center: + 7 (727) 341 0700

Конкурс «По реализации лома и отходов черных металлов» на 2015 год.

ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее – ТОО «АлТС), 050026, г. Алматы, ул. Байзакова, 221, веб-сайт:www.alts.kz, объявляет о проведении конкурса «По реализации лома и отходов черных металлов» на 2015 год.

    К конкурсу допускаются потенциальные покупатели, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в документации о проведении конкурса по реализации лома и отходов черных металлов.

 Документацию можно получить в срок до 09-00 часов 23 апреля 2015 года посредством электронной почты или нарочно.

  В случае если потенциальный покупатель не прошел регистрацию по получению конкурсной документации на момент представления конкурсной заявки, такая заявка не вскрывается и возвращается потенциальному покупателю. Регистрацию необходимо пройти по адресу г. Алматы, ул. Байзакова, 221, 426-кабинет.

Заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, предоставляются (направляются) потенциальными покупателями в ТОО «АлТС» по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 221, каб. 426. Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 09-00 часов 24 апреля 2015 года.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в 10-00 часов 24 апреля  2015 года, по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 221, каб. 321.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (727) 378-07-21 (вн. 1075), уполномоченный представитель организатора проведения конкурса по  реализации лома и отходов черных металлов  Эм В.А. – специалист отдела подготовки и проведения закупок.

«Алматы жылу жүйесі» ЖШС (бұдан былай «АлЖЖ» ЖШС), 050026, Алматы қ., Байзақов көш. 221 үй, веб-сайт: www.alts.kz 2015 жылға Металл сынығын және қара металл қалдықтарын өткізу конкурс туралы жариялайды.
    Біліктілікті іріктеуге конкурс туралы құжаттамада көрсетілген біліктілікті талаптарға сай келетін барлық ықтимал сатып алушылар жіберіледі
       Құжаттаманы 2015 жылдың 23 сәуір сағ. 09-00 - дейін электрондық пошта арқылы немесе қолға алуға болады.       

Конкурстық құжаттаманы алу кезінде тіркеуден өтпеген өтінімдер ашылмайды және ықтимал сатып алушыларға қайтарылады. Тіркелуді Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 221 үй, 4 қабат, 426 бөлме, Сатып алуды дайындау және жүргізу бөлімінде қажет.

Конверттерге салынған, біліктілікті іріктеуге қатысу туралы өтінімдерді ықтимал сатып алушылар «АлЖЖ» ЖШС-не : 050026, Алматы қ., Байзақов көш. 221 үй , №426 каб. ұсынады (жолдайды). Құжаттаманы алу шекті мерзімі 2015 жылдың 26 кантар сағ. 09-00 дейн.

     Біліктілікті іріктеуге қатысу туралы өтінімдер бар конверттер Алматы қ., Байзақов көш. 221 үй , №321 каб. мекен-жайы бойынша 2015 жылдың 24 кантарында сағ. 10-00 ашылады.

    Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша: 8 (727) 378-07-21 (ішкі 1075), Металл сынығын және қара металл қалдықтарын өткізу конкурс өткізуді ұйымдастырушысының уәкілетті өкілі: Эм В.А. –  сатып алуды дайындау және жүргізу бөлімінің маманы.

Скачать КД по реализации лома.