Call-center: + 7 (727) 341 0700

Квалификационный отбор

ТОО "Алматинские тепловые сети" (далее – ТОО "АлТС), 050026, г. Алматы, ул. Байзакова 221, веб-сайт: www.alts.kz, объявляет о проведении отбора квалифицированных подрядчиков на выполнение аварийно–ремонтных и/или аварийно–восстановительных работ на 2016 год.

К квалифицированному отбору допускаются все потенциальные подрядчики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в документации о проведении отбора квалифицированных подрядчиков на выполнение аварийно–ремонтных и/или аварийно-восстановительных работ тепловых сетей ТОО "АлТС".

Документацию можно получить в срок до 09:00 часов 18 апреля 2016 года посредством электронной почты или нарочно.

В случае если потенциальный поставщик не прошел регистрации для получения конкурсной документации до представления конкурсной заявки, такая заявка не вскрывается и возвращается потенциальному подрядчику. Пройти регистрацию можно по номеру 8 (727) 378-07-21 (вн. 1074) либо по адресу г. Алматы, ул. Байзакова 221, кабинет 315.

Заявки на участие в квалификационном отборе, запечатанные в конверты, предоставляются (направляются) потенциальными подрядчиками в ТОО "АлТС" по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 221, каб. 315.

Окончательный срок представления заявок на участие в квалификационном отборе до 09:00 часов 18 апреля 2016 года.

Конверты с заявками на участие в квалификационном отборе будут вскрываться в 10:00 часов 18 апреля 2016 года, по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 221, каб. 305.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (727) 378-07-21 (вн. 1074), уполномоченный представитель организатора проведения отбора квалифицированных подрядчиков на выполнение аварийно-ремонтных и/или аварийно-восстановительных работ: Гарифулин Р.З. – начальник сектора государственных закупок.

"Алматы жылу жүйесі" ЖШС (бұдан былай "АлЖЖ" ЖШС), 050026, Алматы қ., Байзақов көш. 221, веб-сайт: www.alts.kz 2016 жылға апаттық-жөндеу және/немесе апаттық-қалпына келтірушілік жұмыс бойынша біліктілікті мердігерлерге іріктеу өткізу туралы жариялайды.

Біліктілікті іріктеуге "АлЖЖ" ЖШС апаттық-жөндеу және/немесе апаттық-қалпына келтірушілік жұмысты орындайтын біліктілікті мердігерлерді іріктеу өткізу туралы құжаттамада көрсетілген біліктілікті талаптарға сай келетін барлық ықтимал мердігерлер жіберіледі.

Құжаттаманы 2016 жылдың 18 сәуір сағат 09:00 - дейін электрондық пошта арқылы немесе қолға алуға болады.

Конкурстық құжаттаманы алу кезінде тіркеуден өтпеген өтінімдер ашылмайды және ықтимал жабдықтаушыга қайтарылады. Тіркелуді келесі телефондық байланыс арқылы 8 727 378-07-21 (і.н. 1074) немесе Алматы қаласы, Байзақов көшесі 221, 315 бөлме, Сатып алуды дайындау және жүргізу бөлімінде жузеге асыруга болады.

Конверттерге салынған, біліктілікті іріктеуге қатысу туралы өтінімдерді ықтимал мердігерлер "АлЖЖ" ЖШС-не: 050026, Алматы қ., Байзақов көш. 221, 315 каб. ұсынады (жолдайды).

Құжаттаманы алу шекті мерзімі 2016 жылдың 18 сәуір сағат 09:00 дейн.

Біліктілікті іріктеуге қатысу туралы өтінімдер бар конверттер Алматы қ., Байзақов көш. 221, 305 каб. мекен-жайы бойынша 2016 жылдың 18 сәуір сағат 10:00 ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша: 8 (727) 378-07-21 (ішкі 1074), апаттық-жөндеу және/немесе апаттық-қалпына келтірушілік жұмысты орындайтын біліктілікті мердігерлерді іріктеу өткізуді ұйымдастырушысының уәкілетті өкілі: Гарифулин Р.З. – мемлекеттік сатып алу секторының бастығы.

Протокол