Қазақстан, Алматы, Байзақов, 221 

8:00 - 17:00

Дс – Жм

8:00 - 17:00

Пн – Пт

  • Басты
  • > Сапа және энергия менеджмент

Сапа және энергия менеджмент


Кәсіпорын саясаты


Сертификаттар

САПА ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ МЕНЕДЖМЕНТІ САЛАСЫНДАҒЫ
«АЛМАТЫ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІ» ЖШС

Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарының талаптарына сәйкес

CT PK ISO 9001; CT PK ISO 50001

Мемлекеттік және әлеуметтік-экономикалық мүдделерді қамтамасыз ету мақсатында, "Алматы жылу жүйесі" ЖШС (бұдан әрі – Кәсіпорын) жылу энергиясын беру, бөлу және сату бойынша қызметтерді ұсыну үшін халықтың өмір сүруінің қолайлы жағдайларын ұзақ мерзімді дамытуға, объектілердің қауіпсіз жұмыс істеуі мен техникалық жаңғыртылуына бағдарлана отырып, келесі басымдықтарды қолдау мен дамытуды негізге ала отырып, осы саясатты жүзеге асыру бойынша міндеттемені өзіне алады:

БЕДЕЛ

Кәсіпорын өзін қазіргі заманғы сын-қатерлерге сәйкес келетін және тұтынушының үнемі жоғары сенімін қамтамасыз ететін заманауи жоғары технологиялық компания ретінде көрсетеді.

ҚҰЗІРЕТТІЛІК

Кәсіпорын адам ресурстарын үнемі дамытуға, құзыреттілікті жүйелі түрде арттыруға, қызметкерлердің кәсіби өсуі мен шығармашылық әлеуетін іске асыру үшін қолайлы жағдайлар қалыптастыруға ықпал ететін өзін-өзі оқытатын корпоративтік мәдениетті құруға ұмтылады.

СЕРВИС

Кәсіпорында тұтынушылардың қанағаттанушылығын арттыруға және ұзақ мерзімді серіктестік қарым - қатынастарды дамытуға бағытталған сервис-менеджменттің заманауи жүйесі құрылып, үнемі жетілдіріліп отырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУ

Кәсіпорын ғылыми-техникалық прогрестің талаптарына және тұтынушылардың сұраныстарына сәйкес болуға ұмтылады, техникалық және зияткерлік әлеуетті үнемі жаңғыртады, автоматтандыруды енгізуді қамтамасыз етеді, жабдықтар мен энергия тиімді технологияларды жетілдіреді.

СЕНІМДІЛІК ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ САПАСЫ

Кәсіпорын үшін ең маңызды құндылық қала тұрғындарына қол жетімді бағамен өмір сүрудің қолайлы жағдайларын ұсыну мақсатында жылу энергиясын бөлуді үздіксіз бақылай отырып, сапалы, сенімді, қауіпсіз жылумен қамтамасыз ету болып табылады.

РЕПУТАЦИЯ

Предприятие позиционирует себя, как современная высокотехнологичная компания, соответствующая современным вызовам и обеспечивающая неизменно высокий уровень доверия у потребителя.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Предприятие стремится к созданию самообучающейся корпоративной культуры, способствующей постоянному развитию человеческих ресурсов, систематическому повышению компетентности, формированию благоприятных условий для профессионального роста и реализации творческого потенциала сотрудников.

СЕРВИС

На Предприятии создана и постоянно совершенствуется современная система сервис- менеджмента, направленная на повышение удовлетворенности потребителей и развитие долгосрочных партнерских взаимоотношений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 

Предприятие стремится соответствовать требованиям научно-технического прогресса и запросам потребителей, постоянно модернизируя технический и интеллектуальный потенциал, обеспечивая внедрение автоматизации, совершенствуя оборудование и энергоэффективные технологии.

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ

Наиважнейшей ценностью для Предприятия является обеспечение качественного, надежного, безопасного теплоснабжения с непрерывным контролем за распределением тепловой энергии с целью предоставления населению города комфортных условий жизнедеятельности при доступной стоимости.


СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТТАРЫ

Жоғарыда аталған стратегиялық перспективаларға қол жеткізу үшін Кәсіпорын басшылығы менеджмент жүйесін үнемі жетілдіруге бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау үшін жауап береді.